Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Dit is niet voor iedereen realiseerbaar en dan zullen we de situatie beheersbaar maken voor de schuldenaar. Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. In geval van niet-zelfredzaamheid organiseren of bieden we structurele ondersteuning. We doen de aanvragen binnen de wettelijke termijn af.

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar , zodanig dat:

  • Schulddienstverlening makkelijk bereikbaar is voor alle Zwollenaren.

  • Mensen weer voorbereid worden op financiele zelfredzaamheid en geen nieuwe schulden meer maken.

  • Inkomen en uitgaven van schuldenaren in evenwicht zijn.

  • Mensen een minnelijke of wettelijke schuldregeling met schone lei afsluiten.