Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Daarbij wordt, bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement en als zodanig in beeld gebracht. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaalt welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen. Daarbij zijn naast de inhoudelijke kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Criteria

W e ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad d oor middel van actief of faciliterend grondbeleid , zodanig dat:

  • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.

  • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.

  • De actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.

  • Er onderzoek wordt gedaan naar een vernieuwende systematiek van het maken van grondexploitaties.

  • Er een nieuw gemeentelijk handelingsperspectief (van product- naar procesdenken) wordt gemaakt.

  • Er een integrale financiële verantwoording van ruimtelijke initiatieven (actief en facilitair) mogelijk wordt.

  • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit.