De gemeenteraad wordt door de bevolking gekozen en wordt geacht namens de inwoners (beleids)kaders vast te stellen en het college te controleren op de uitvoering er van. Om de inwoners te kunnen laten zien hoe de raad deze taken invult is het zaak om een transparant democratisch besluitvormingsproces te hebben. Voor iedereen toegankelijk en te volgen.

Criteria

De raad geeft als vertegenwoordiging van de inwoners samen richting aan het gemeentelijk beleid middels een transparant democratisch besluitvormingsproces, zodanig dat:

  • Raadsleden goede contacten in de stad hebben en weten wat er speelt.

  • De raad wordt gefaciliteerd door een passend vergadersysteem.

  • Alle raadsinformatie (in principe) openbaar is en goed wordt ontsloten.