Om goede dienstverlening te kunnen leveren is orde en structuur nodig. Afspraken nakomen, zaken regelen, etc. We zorgen samen voor een veilige en gestructureerde omgeving voor inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers waarderen dat wij meedoen in ontwikkelingen. Maar ze verwachten daarbij wel dat de basis van dienstverlening op orde is, zowel bij de gemeente zelf als bij onze partners. Dit kwam uit een enquête gehouden in 2015. Een inwoner of ondernemer mag van ons een hoge kwaliteit van dienstverlening verwachten in termen van bereikbaarheid, afhandeltijd, actualiteit, juistheid en bejegening. Het niveau dat we daarin de afgelopen jaren hebben bereikt willen we vasthouden.

Criteria

De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde , zodanig dat:

  • We de dienstverlening op de kanalen balie en telefonie op niveau houden (klanttevredenheid minimaal 7,0)

  • We persoonsgegevens verwerken op passende en transparante wijze, waarbij we voldoen aan de geldende regelgeving

  • Klachten en bezwaren behandelen we tijdig en zoveel mogelijk informeel