Een van de rollen van de gemeente is die van dienstverlener. Hierbij is het van belang dat inwoners en ondernemers ons makkelijk kunnen vinden en snel worden geholpen, in toenemende mate digitaal. En dat zij de ruimte krijgen voor het nemen van initiatieven en voor het opzetten en doorontwikkelen van ondernemingen. Dat vereist van ons inlevingsvermogen, passende regels en het leveren van maatwerk. In 2015 hebt u de visie op dienstverlening ontvangen zie: https://www.zwolle.nl/file/visie-opdienstverlening-2015.pdf. Kernbegrippen daarin zijn gastvrij en op maat.

Doelstellingen

Doel 9.2.1De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde Doel 9.2.2In 2020 kan een inwoner of ondernemer al zijn zaken met de gemeente Zwolle digitaal regelen en waar nodig ondersteunen wij hen Doel 9.2.3We heffen overbodige regels op of gaan deze versoepelen Doel 9.2.4We gaan uit van de logica van de inwoner en ondernemer; in onze dienstverlening maken we creativiteit en oplossingsgericht denken tot speerpunt Doel 9.2.5We verrassen onze klant met persoonlijke aandacht en maatwerk, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen