Als lokale overheid groeien we in het besef dat de stad gebaat is bij intensieve samenwerking tussen de vele partners. Met bundelen van krachten en kwaliteiten bereiken we meer in de stad en regio. Partners zijn ook nodig om eigen ambities te realiseren. Zowel met private, per publieke partners als met (groepen) burgers. In wijken, op stadsnivo en bovenlokaal. Het doel is dat elke professional van de gemeente Zwolle dit omarmt en ernaar kan en wil handelen.

Criteria

Meer samenwerken met partners, zodanig dat:

  • elke medewerker weet hoe toenemende samenwerking kan leiden tot aantoonbare meerwaarde

  • dit vetaald wordt in vruchtbare samenwerking

  • binnen de wetgeving Wet Markt en Overheid

  • met respect voor elkaars bestaan en kwaliteiten

  • geborgd in goede afspraken over bijdragen, rollen en governance