De gemeente Zwolle stimuleert het effectief werken: het doelgericht behalen van resultaten en met een zo beperkte mogelijk inzet van middelen. De focus ligt op de stad en haar burgers. Dat vraagt sturing op meetbare resultaten, objectief en of door klanttevredenheid. De inzet van middelen verloopt transparant.

Criteria

We bevorderen gemeentebreed de sturing op het realiseren van resultaten en daarmee doelen tegen een minimale inzet van middelen, zodanig dat:

  • elke medewerker weet welk resultaten van hem verwacht worden

  • de organisatie stuurt op een heldere vertaling van beleid naar uitvoering, van plannen naar realisatie

  • met behulp van een PDCA cyclus wordt gemonitord en waar nodig bijgestuurd.