De ambtelijke organisatie ondersteunt het college bij het realiseren van de afgesproken resultaten. Indien de organisatie het werk zelf doet, gebruikt zij diverse normerings- en planningstechnieken om de ambtelijk capaciteit gericht in te zetten. Benchmarks hebben een belangrijke signalerende functie

Doelstellingen

Doel 9.4.1Meer samenwerking met partners Doel 9.4.2We bevorderen gemeentebreed de sturing op het realiseren van resultaten en daarmee doelen tegen een minimale inzet van middelen Doel 9.4.3We ondersteunen de primaire processen zodanig dat de dienstverlening op orde blijft en waar mogelijk verbetert