De primaire processen zoals die voor de stad, haar burgers en ondernemers worden uitgevoerd worden ondersteund door een samenhangende besturing en ondersteuning. Doel van deze ondersteuning is het creëren van de juiste mogelijkheden om de dienstverlening op orde te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Criteria

We ondersteunen de primaire processen zodanig dat de dienstverlening op orde blijft en waar mogelijk verbetert, zodanig dat:

  • primaire processen optimaal verlopen

  • de inzet van de indirecte middelen gericht wordt ingezet