Om mogelijk te maken dat inwoners kunnen participeren in de samenleving en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, zal een groter beroep worden gedaan op het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook van vrijwilligers. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en het beter verbinden van deze informele ondersteuning met formele ondersteuning is van belang (zie ook programma Samenleving). Daarnaast zien wij in de samenleving steeds meer (particuliere) initiatieven ontstaan die een bijdrage leveren aan de participatie van inwoners. Wij willen deze initiatieven verbinden met de ondersteuning die wij bieden en versterken zodat een beroep op 'duurdere' maatwerkvoorzieningen kan worden voorkomen of kan worden verminderd. Ook stemmen wij de ondersteuning die wij bieden af met partners in de stad zodanig dat verschillende vormen van ondersteuning elkaar aanvullen tot een integraal pakket voor de inwoner en een zo efficiënt mogelijke inzet van de geboden ondersteuning.

Criteria

We v ersterken het voorliggende veld , zodanig dat:

  • beschikbaarheid en inzet van algemene voorzieningen is bekend bij inwoner, SWT en zorgaanbieder;

  • er sprake is van structurele samenwerking met zorgverzekeraar,

  • er sprake is van structurele samenwerking met woningcorporaties;

  • er sprake is van bekendheid van en aansluiting met particuliere initiatieven in de stad

  • het beroep op maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.