Bij het verwezenlijken van de ambitie staan de publieksgerichte oftewel de consument gerichte bedrijven centraal. Hoe sterker onze positie als koop en recreatiecentrum, des te drukker is het in de stad. Naast economische opbrengsten, die weer vertaald kunnen worden in werkgelegenheid draagt dit bij aan de levendigheid van de stad. Het heeft een zelfversterkend effect in zich. We kijken naar heel Zwolle, maar er ligt wel een nadruk op de binnenstad. Ook in de aanloopstraten van de binnenstad, te weten de Assendorperstraat en het lint Diezerkande, Thomas a Kempisstraat en Vechtstraat is een sterke dynamiek te vinden. In de binnenstad ontstaan steeds meer nieuwe modellen van ondernemerschap, daar vinden ook de meeste initiatieven plaats. Vaak betreft het mixed functies, waar we niet altijd direct een antwoord op hebben. Het meebewegen met de stad vraagt wel om het inspelen op trends maar tegelijkertijd ook de randvoorwaarden goed in de gaten houden ten aanzien van eventuele negatieve aspecten van ontwikkelingen. Bij mixfuncties gaat het dan met name om gezondheidsaspecten (alcoholmisbruik).

Doelstellingen

Doel 5.2.1We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio Doel 5.2.2We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed