Het heden en verleden van Zwolle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de rijke Zwolse historie getuigen veel monumenten en archeologische vondsten waarvan elke dag kan worden genoten. Door in een monument iets te drinken en te eten, door er in te winkelen of er een museum te bezoeken komt de historie dichtbij. Inwoners en bezoekers hechten veel waarde aan de aanwezigheid van het Zwolse erfgoed. Door het beleven van ons erfgoed kunnen we de aanwezige historische kwaliteit ook buiten onze stadsgrens tonen.

Criteria

We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed, zodanig dat:

  • bezoekers naar Zwolle worden getrokken

  • het verhaal van Zwolle meer inhoud krijgt (zie ook doel 5.3.1)

  • het draagvlak voor ons Zwolse erfgoed wordt vergroot

  • de informatie over het Zwolse erfgoed wordt ontsloten