Kunst en cultuur hebben allereerst een waarde in zichzelf: geraakt worden door een mooie voorstelling of expositie, plezier beleven aan het samen of alleen muziek maken, zingen, toneelspelen en creatieve oplossingen voor innovaties van producten. Kunst en cultuur vertegenwoordigen een belangrijke waarde binnen de samenleving. Zowel Zwolse inwoners als professionals doen aan cultuur vanuit passie, met een droom of gewoon omdat het fijn is om van te genieten. Maar kunst en cultuur zijn meer. Ze dragen bij aan de agenda voor een sociale stad Zwolle (met participatie en cultuureducatie), een ondernemende stad (via cultureel ondernemerschap en een creatieve sector), een toekomstbestendige stad (via ruimtelijke ontwikkelingen en een levendig architectuurklimaat) en natuurlijk een levendig Zwolle met een cultuurhistorische binnenstad van formaat en een festivalstad van (inter)nationale allure. Steden en stedelijke regio’s worden hierin steeds belangrijker. Het zijn brandpunten in het culturele aanbod en de creatieve industrie.

Naast onze “basisinfrastructuur” van cultureel aanbod zijn er veel andere organisaties en verenigingen, ondernemende bedrijven en inwoners. Samen zorgen zij voor een eigenzinnig Zwols cultureel klimaat. De verbinding tussen instellingen en cross overs met andere (beleids)terreinen, zoals onderwijs, zorg en bedrijfsleven, zorgen voor inspiratie, verbeelding en innovatie. Het versterkt het culturele klimaat en Zwolle kan zich daarmee onderscheiden.

Op dit moment is het Zwolse aanbod hoogwaardig en wordt goed gewaardeerd. De cruciale vraag is hoe we dat kunnen behouden en versterken. Daarnaast leeft breed de vraag hoe we Zwolle meer kunnen positioneren. Het Zwolse culturele klimaat moet meer gezicht krijgen. Dit vergroot de aantrekkingskracht.

Doelstellingen

Doel 5.3.1We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand Doel 5.3.2We zorgen ervoor dat het Zwolse cultureel klimaat dynamisch is en blijvend innoveert