Kinderen en jongeren in Zwolle kunnen nu en in de toekomst meedoen. Ze groeien in eigen kracht en in samenkracht en zijn daardoor in staat voor zichzelf op te komen, duurzame vriendschappen op te bouwen en de regie over hun eigen leven te behouden. Ook ondersteunen we ouders/verzorgers en andere volwassenen die werken met kinderen en jongeren om daarin een positief voorbeeld voor kinderen en jongeren te zijn. Een geslaagde schoolloopbaan vergroot de kansen dat kinderen en jongeren nu en in de toekomst kunnen meedoen aanzienlijk.

Doelstellingen

Doel 1.3.1We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle Doel 1.3.2We investeren in een wijk- en kindgerichte samenwerking tussen voorschool, onderwijs en ouders vanuit een gedeelde educatieve en pedagogische verantwoordelijkheid Doel 1.3.3We creëren een breed toegankelijke peuteropvang Doel 1.3.4We zetten vroegtijdig in op educatieve middelen bij jonge kinderen Doel 1.3.5We werken aan het realiseren van een krachtige doorgaande leerlijn