Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, onderwijs en voorschool is van belang voor de positieve ontwikkeling van kinderen. Gezinnen en voorzieningen zijn geen strikt gescheiden werelden. Zij werken samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van een kind. Op deze manier kunnen talenten tot bloei komen vanuit het uitgangspunt dat ieder kind een talent heeft wat we willen aanspreken en aanwakkeren. Het werken vanuit één visie, met enkelvoudige aansturing en door het doorbreken van systemen en het delen van voorzieningen kunnen we de kind- en jeugdopgave realiseren.

Criteria

We investeren in een wijk- en kindgerichte samenwerking tussen voorschool, onderwijs en ouders vanuit een gedeelde educatieve en pedagogische verantwoordelijkheid, zodanig dat:

  • Ouders actief worden betrokken, zodat zij weten wat zij kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

  • Opvoedingsvragen van ouders vroegtijdig worden beantwoord

  • Kinderen en jongeren ruimte krijgen om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen

  • Samenwerkende partijen in de wijk (jeugd)opgaven in de wijk meenemen in hun aanpak