De peuteropvang draagt bij aan de maatschappelijke participatie van kinderen en ouders en het voorkomen van sociaal isolement. Voor peuters is deze periode van groot belang voor het leren omgaan met leeftijdgenootjes en de voorbereiding op de basisschool. Voor ouders kan een gebrek aan opvang een belemmering vormen om te participeren in bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. We willen dan ook dat peuteropvang voor alle ouders en peuters toegankelijk is.

Criteria

We creëren een breed toegankelijke peuteropvang, zodanig dat:

  • Kinderen en ouders de mogelijkheid hebben om te participeren.

  • Er een toename is van tevredenheid van ouders met het aanbod aan voorschoolse voorzieningen in Zwolle

  • De kosten voor ouders met een laag inkomen geen drempel zijn.

  • Het aanbod aansluit bij de behoefte van ouders met een ondersteuningsplan bij het sociaal wijkteam

  • In 2017 het bereik van peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag wordt gemaximaliseerd