De eerste levensjaren zijn van groots belang voor de ontwikkeling van alle kinderen. Sommige kinderen lopen al vroeg een achterstand op vergeleken met hun leeftijdsgenootjes omdat zij in de thuissituatie onvoldoende gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Wij willen dat kinderen en jongeren in Zwolle zich positief kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen en nu en in de toekomst kunnen meedoen. Een geslaagde schoolloopbaan vergroot de kansen hierop aanzienlijk. Door het vroegtijdig inzetten op educatieve middelen willen we zoveel mogelijk achterstanden voorkomen en kinderen gelijke kansen bieden.

Criteria

We zetten vroegtijdig in op educatieve middelen bij jonge kinderen , zodanig dat :

  • Het kwalitatief hoogwaardige VVE aanbod behouden blijft

  • Er voorkomen wordt dat er achterstanden bij jonge kinderen ontstaan

  • Kinderen gelijke kansen hebben

  • Er voorkomen wordt dat er laaggeletterheid ontstaat op latere leeftijd