De sportverenigingen belichamen de kracht van de stad en het zelf organiserend vermogen en vormen nog steeds het "cement" binnen de lokale samenleving. Deze maatschappelijke rol van de verenigingen willen wij benutten en verder uitbouwen. Speerpunt binnen het sportbeleid is dan ook onze inzet op vitale sportverenigingen oftewel verenigingen die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend kunnen dragen.

Criteria

We versterken d e vitaliteit van sportverenigingen , zo danig dat:
verenigingen hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen en blijvend kunnen dragen doordat zij

  • beschikken over voldoende leden en voldoende vrijwillig kader om de maatschappelijke rol te vervullen

  • financieel gezond/draagkrachtig zijn

  • kwalitatief en kwantitatief in staat zijn om zelfstandig verdienvermogen te creëren

  • duurzame samenwerking aangaan en activiteiten ontwikkelen met andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in het kader van gezondheid en participatie