Veilig Thuis IJsselland is sinds 1 januari 2015 operationeel als integraal advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is ontstaan door een samenvoeging van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis IJsselland is de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar is daarbij tevens onderdeel van een brede samenwerking met lokale zorgstructuren in elf gemeenten in de regio en met de ketenpartners op het terrein van zorg en veiligheid. De ontwikkeling van Veilig Thuis als organisatie en de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is van groot belang voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Criteria

We realiseren een adequaat Veilig Thuis IJsselland dat huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aanpakt en toewerkt naar veiligheid en doorgeleid t en behoeve van duurzaam herstel , zodanig dat:

  • Alle meldingen worden getriageerd en eventuele onderzoeken worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen;

  • Bij het opstellen van een herstel- en veiligheidsplan ouders en kinderen worden betrokken tenzij de veiligheid het niet toelaat;

  • Het aantal crisisinterventies daalt doordat meer vroegtijdig wordt gesignaleerd;

  • Het aantal adviezen en consultaties rond huiselijk geweld en kindermishandeling aan inwoners en professionals stijgt.