Het aanbieden van (vrijwillige) begeleiding aan volwassen ex-gedetineerden is sinds enkele jaren een gemeentelijke taak. Het beleid is inmiddels veelal onderdeel van de werkzaamheden van reguliere organisaties die trajecten verzorgen gericht op maatschappelijke zelfredzaamheid (wonen, dagbesteding en zorg/ondersteuning). De voortgang van de trajecten wordt gevolgd en zo nodig worden trajecten besproken in casusoverleg ex-gedetineerden of een multidisciplinair overleg. Daarmee worden veel van de ex-gedetineerden die gebruik maken van het aanbod van begeleiding op de belangrijke terreinen wonen, dagbesteding en zorg begeleid naar een stabiele situatie. Omdat het nu onderdeel is van het reguliere aanbod van diverse organisaties zijn geen exacte percentages voor deze doelgroep in beeld te brengen.

Criteria

We zorgen dat inwoners na detentie zo goed mogelijk kunnen integreren en verminderen daarmee recidive, zodanig dat:

  • begeleide ex-gedetineerden, die vóór detentie een stabiele woonsituatie hadden, kort na detentie een passende vorm van wonen hebben;

  • begeleide ex-gedetineerden kort na detentie bezig zijn met een traject gericht op opleiding, werk of dagbesteding.