Voor autoparkeren heeft Zwolle 7.400 gereguleerde parkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en 2.770 openbare parkeerplaatsen achter slagboom. Voor fietsparkeren zijn er in de binnenstad 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt). Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid van de stad. Een goede balans van vraag en aanbod draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij je bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

  • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.

  • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.

  • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn bij een parkeerdruk van maximaal 80%.

  • De parkeervoorzieningen kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn.

  • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.

  • Er extra aandacht is voor parkeren in de binnenstad en de schilwijken rond de binnenstad, Hanzeland/station en Oosterenk en woonomgeving, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld (denk aan parkeerdeelsysteem).

  • Er voldoende parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrum en in de spoorzone.

  • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door gratis bewaakte voorzieningen.

  • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.