We stellen de mens en de menselijke maat centraal, waarbij we beheren en onderhouden vanuit de belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte. De openbare ruimte moet graag gebruikt worden, moet uitnodigend zijn en de gebruikers tevreden. Voorheen was het beheer vooral gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen (assets). Bij het beheer van de openbare ruimte bewaken we een ondergrens, gericht op ten minste een veilige openbare ruimte. Bovendien kijken we kritisch of de bestaande elementen in de openbare ruimte nog wel een functie hebben. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat we beheren met een blik die verder kijkt dan een paar jaar vooruit.

Criteria

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad, zodanig dat:

  • We met risicogestuurd – en ontwikkelend beheer de basis op orde houden.

  • We het (gezamenlijk) eigenaarschap van wijkbewoners en wijkgebruikers bij het woon- en leefklimaat in wijken vergroten door een buurt- en wijkgerichte aanpak en door initiatieven van inwoners en ondernemers meer te stimuleren en te faciliteren.

  • We in samenspraak met de stad en de wijken de voorzieningen (speelplekken, parkeerplaatsen, groen etc. ) op de juiste plek realiseren.