Landelijk wordt deregulering steeds meer omgevormd tot passende regels. Die ontwikkeling zet zich ook in 2017 door. Bepaalde regels en werkwijzen in de gemeentelijke organisatie zijn mogelijk een belemmering voor hulp bij nieuwe initiatieven. Wij kijken welke regels belemmerend werken en ertoe leiden dat er soms niet direct op een initiatief ingespeeld kan worden. Onnodige regelgeving wordt losgelaten. Gemeenten benaderen ministeries actief wanneer regels knellen en gaan met hen in gesprek over het houden van pilots om knellende regels tegen te gaan. Wanneer Zwolle last heeft van landelijke wetgeving, doen we mee aan experimenten waarbij gemeenten de ruimte krijgen. Dat levert kennis, ervaring bewustwording op. Zonder die bewustwording worden incidenten en problemen vaak vertaald in voorstellen voor nieuwe regels. De samenleving ontwikkelt zich steeds verder. Regels die duidelijk een algemeen aanvaard doel nastreven, worden door iedereen geaccepteerd. Bij alle regels is het doel het centrale thema. In de samenleving is er steeds meer een roep om na te gaan of regels noodzakelijk zijn of niet. Ook landelijke regels.

Criteria

We heffen overbodige regels op of gaan deze versoepelen , zodanig dat:

  • de ondernemer eind 2017 zal ervaren dat onze regeldruk beduidend is verminderd