We maken de beweging van het uitsluiten (exclusie) van mensen van de arbeidsmarkt naar het insluiten (inclusie) van iedereen binnen de arbeidsmarkt. Iedereen doet mee en werkt mee naar vermogen. Dit betekent dat we van elkaar accepteren dat we anders zijn. Dat we daar de meerwaarde van inzien.

Criteria

We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever , zodanig dat:

  • (Zwolse) burgers en organisaties ons ervaren en (h)erkennen als organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand

  • bij werving & selectie van nieuwe medewerkers en stagiaires geen arbeidsmarktdiscriminatie plaatsvindt en sollicitanten gelijke kans op selectie krijgen en ervaren

  • bij werving & selectie diversiteit en talent een rol speelt

  • wij mensen met een functionele arbeidsbeperking benaderen vanuit hun talent in plaats van hun beperking

  • we aantrekkelijk zijn als werkomgeving voor stagiaires om leerervaring op te doen

  • we als inclusief werkgever een voorbeeld zijn voor de regionale arbeidsmarkt