De gemeente Zwolle wil een organisatie zijn die maatschappelijk verantwoord acteert. Betrouwbaar en Transparant. We zijn betrouwbaar en houden ons aan landelijke wetten en eigen besluiten, daar mag de burger op rekenen. We gaan zorgvuldig om met informatie. We zijn transparant in wat we willen en doen. Als werkgever en inkoper hebben we oog voor de arbeidsmarkt en willen we bijdragen aan een duurzame samenleving

Doelstellingen

Doel 9.3.1We blijven betrouwbaar en rechtmatig handelen Doel 9.3.2We kopen verantwoord in Doel 9.3.3We hebben een inclusieve samenleving, een inclusieve regionale arbeidsmarkt en zijn daarbinnen een inclusief werkgever Doel 9.3.4De informatie voorziening is verantwoord ingericht Doel 9.3.5We beheersen de risico’s