De informatiemaatschappij verandert snel en de veranderingen zijn complex. Door de innovaties en veranderingen goed te volgen en te duiden, reduceert Gemeente Zwolle onzekerheden als gevolg van de veranderende informatiemaatschappij. Gemeente Zwolle realiseert een samenhangende Zwolse Digitale Infrastructuur, zodat verantwoorde gegevensuitwisseling en –opslag geborgd is. Hierdoor krijgen we meer grip op de informatievoorziening en wordt dit beter benut ten behoeve van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Om de Zwolse informatievoorziening te legitimeren wordt de privacy en de informatieveiligheid van burgers en bedrijven gewaarborgd.

Criteria

De informatievoorziening is verantwoord ingericht, zodanig dat:

  • Digitaal (samen)werken zowel in- als extern.

  • Innovatie van de Zwolse Digitale Infrastructuur

  • Standaardisatie van uitvoeringsprocessen en informatievoorziening

  • Informatiebeveiliging en privacy