De gemeente neemt veel besluiten en verricht vele handelingen. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen beheersbare risico’s om de doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen. Bijvoorbeeld het risico dat het niet tot het gewenste resultaat leidt en of meer kost dan verwacht. De gemeente streeft naar een steeds hoger risico-bewustzijn, steviger risicomanagement en daarmee naar zorgvuldige besluitvormingsprocessen en beleidsuitvoering. Criteria zijn transparantie, eigenaarschap, en sturing.

Criteria

We beheersen onze risico's, zodanig dat:

  • deze een zichtbaar onderdeel zijn van besluitvormingstrajecten

  • waar mogelijk voorkomen worden

  • indien dit niet mogelijk / ongewenst is deze in beeld zijn en voorzien van een eigenaar.

  • de eigenaar weet waar zijn beïnvloedings- en beheersingsmogelijkheden liggen

  • risico's transparant en collectief gedeeld worden

  • we accepteren dat risico's ook op kunnen treden

  • we hier lering uit trekken